Identyfikacja dla POLISHOPA, odbywającej się po raz szósty w Bydgoszczy, największej w Polsce konferencji dotyczącej metodyki Design Thinking. To wydarzenie łączy praktyków i pasjonatów Design Thinking, umożliwiając im wymianę doświadczeń i poszerzanie wiedzy w zakresie DT, Service Design i innowacji.

You may also like

Back to Top